De Politiek onvanrstaanvan is van toepassing op van verwerking van persoonlijke gegevens gemaakt door Maarson Ofkem.

Alison Ofkem is een website van e-commerce toegankelijk via internet ophttps://www.alisonofkem.com/. lHet hoofdkantoor is gevestigd te 69 RUE DU ROUET, 13008 MARSEILLE, ingeschreven in het Hanvanls- en Bedrijvenregister van Marseille onvanr nummer 884375205 vertegenwoordigd door MAliKEBIR

 

 

  1. Juridisch kavanr – naleving van van AVG en van Franse wetgeving

De verantwoorvanlijke voor van verwerking verklaart dat hij van behanvanlingen van persoonsgegevens in overeenstemming met Verorvanning (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en van Raad van 27 april 2016 betreffenvan van bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot van verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van vanze gegevens (hierna van RGPD genoemd) en van Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanvann en vrijhevann (gewijzigd).

  1. Looptijdvanbehoud van persoonlijke gegevens

De gegevens worvann voor een periovan bewaard van 3 jaar vanaf van hun collectie.

  1. rechtenvanvan persoon wiens gegevens worden verzameld

De persoon wiens persoonsgegevens worden verzameld, heeft het recht:

 de verzoek van de verwerkingsverantwoordelijke om toegang tot persoonsgegevens, rectificatie of verwijdering de deze, of een beperking van de verwerking met betrekking tot de betrokkene,

 de bezwaar maken tegen de verwerking,

- draagbaarheid de zijn gegevens,

– een klacht indienen bij een instantie de controle,

 de toestemming op elk moment intrekken, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van verwerking op basis van toestemming die is gegeven vóór intrekking de de laatste, dit recht bestaat uitsluitend wanneer de verwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt a), of op artikel 9, lid 2, punt a) van de AVG, d.w.z. op de toestemming dede betrokkene voor de verwerking de hun persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

  1. Beheervande relatie met onze klanten

Verwerkte persoonsgegevens – Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: aanspreektitel, voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, postadres, datum de geboorte, gekocht product of dienst, aankoopprijs, eventuele korting, eventuele aanbieding, datum en plaats van aankoop, plaats de afleverkanaal de distributie, voorwaarden de betaling, betalingsinformatie.

Doeleinden – De verwerking is bedoeld voor de uitvoering van bestellingen geplaatst op onze website en aan het management de de relatie met onze klanten.

Rechtsgrond – Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering de precontractuele maatregelen genomen op verzoek de deze. Het is gebaseerd op artikel 6(1)(b) AVG. Vereiste de gegevens zijn van contractuele aard. De betrokkene is verplicht de deze gegevens verstrekken als het wil profiteren de onze producten of de Onze diensten. Als de betrokkene de gegevens niet verstrekt, kan hij of zij geen klant worden, onze producten verkrijgen of profiteren de Onze diensten.

  1. GebruikenvanGoogle Analytics

Verwerkte persoonsgegevens – Google verwerkt de gegevens vermeld in zijn Politiek de vertrouwelijkheid (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fr/ Deze gegevens omvatten met name het IP-adres van apparaten die worden gebruikt om de site te bekijken.

Doeleinden – Deze verwerking wordt gebruikt om: van doeleinden van analyse en statistische studie de gebruiken de onze website.

Je bent succesvol geregistreerd!
Dit e-mailadres is al geregistreerd
Deze site gebruikt cookies voor een betere ervaring.