Terugbetalingsbeleid:


Gratis levering en retour in Europa!

RECHT OP INTREKKEN

De Koper beschikt over een termijn van 14 dagen, vanaf de datum van ontvangst van de bestelde Producten, om zich terug te trekken zonder opgaaf van redenen of het betalen van boetes.

De Koper die gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, moet vóór het verstrijken van de bovenstaande termijn het formulier invullen dat hem op de Site ter beschikking wordt gesteld (RETURN-pagina)

De Koper ontvangt per e-mail een ontvangstbevestiging van zijn verzoek tot herroeping.

De Koper zal zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen vanaf de datum van daadwerkelijke ontvangst door Alison Ofkem van de Producten worden terugbetaald.

De Producten moeten verplicht nieuw worden teruggestuurd naar Alison Ofkem in hun originele verpakking, zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen 14 (veertien) kalenderdagen volgend op de mededeling, door de Koper, van zijn wens tot herroeping. Ze moeten vergezeld zijn van een kopie van de bijbehorende aankoopfactuur. De Koper wordt verantwoordelijk geacht in geval van verslechtering van de Producten wanneer deze worden geretourneerd aan Alison Ofkem

Alle producten die in promotie worden verkocht, worden niet gerestitueerd, ruilen is mogelijk binnen de limiet van de voorraad.

UITWISSELING VAN PRODUCTEN

De Koper beschikt over een termijn van 14 dagen, vanaf de datum van ontvangst van de bestelde Producten, om de omruiling van het bestelde Product tegen een ander Product van een andere maat of een ander model aan te vragen. In het geval dat Alison Ofkem het gevraagde Product niet op voorraad heeft op de dag van de bestelling, zal Alison Ofkem de Koper informeren over de termijn waarbinnen het gevraagde Product beschikbaar zal zijn, of hem een alternatief Product aanbieden.

Alle producten die in promotie worden verkocht, worden niet gerestitueerd, ruilen is mogelijk binnen de limiet van de voorraad.

De Koper die gebruik wil maken van dit ruilverzoek moet de ruilprocedure volgen aangegeven op de Site.

Alison Ofkem zal voorstellen om samen met de vervoerder van haar keuze de voorwaarden voor de terugzending te regelen, waarvan zij de Koper op alle mogelijke manieren zal informeren. (Gratis retourneren)

De Producten moeten verplicht nieuw worden teruggestuurd naar Alison Ofkem in hun originele verpakking, zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen 14 (tien) kalenderdagen volgend op de mededeling, door de Koper, van zijn wens om het product te ruilen. Ze moeten vergezeld zijn van een kopie van de bijbehorende aankoopfactuur. De Koper wordt verantwoordelijk geacht in geval van verslechtering van de Producten wanneer deze aan Alison Ofkem worden geretourneerd.

De Koper ontvangt uiterlijk 3 (drie) dagen vanaf de datum van daadwerkelijke ontvangst door Alison Ofkem van de Producten een nieuw Product, op voorwaarde dat deze niet beschadigd zijn.

Je bent succesvol geregistreerd!
Dit e-mailadres is al geregistreerd
Deze site gebruikt cookies voor een betere ervaring.